×

Podmienky používania

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie autorského práva, z dôvodu, že žiadne video sa nenachádza na jeho serveri a nemá možnosť si overiť dodržiavanie autorského práva zo strany iných prevádzkovateľov stránok, ktorí tieto diela sprístupňujú.

Stránka Najserialy.to iba odkazuje na videá, tzv. embedovanie, ktoré bolo EÚ súdom vyhlásené ako legálne a tým neporušujeme žiadny zákon, zdroj:

SOZA uznáva, že použitie embedovacích kódov nie je verejným prenosom, resp. sprístupňovaním autorského diela verejnosti podľa platného Autorského zákona a teda nepodlieha licencovaniu.


DMCA

The owner of this site wants to indicate the following: there is no copyright protected content stored on the servers of najserialy.to.

All offered files are stored on external file hosts that are in no way associated with Najserialy.

If you are a rights holder of a file listed here, do not contact us, but the providers on whose servers any copyrighted material is stored. Najserialy offers, acting like a search engine, only links to files and not the files themself, this is the reason why the owners of this website are not responsible and according to Teleservices Act also can not be held liable.

We dissociate ourselves from the contents and have no influence on it. Najserialy is merely a facilitator of external content, for legally protected content the providers hosting this content (filehosters) are responsible.

We ourselves have no way to delete these files and do not post any links to external content here - this is done by volunteers who are not in contact with the Najserialy administration. To remove copyright protected content and to enforce your copyrights, please directly contact the companies storing these files on their servers. The operators of this website have no knowledge of copyright infringement caused by the links published by third parties, as the checking of external content is in no way reasonable, due to numerous new entries per day and no concrete suspicion.